Czym jest spawanie oraz jakie wyposażenie jest potrzebne?

Czym jest spawanie oraz jakie wyposażenie jest potrzebne?

Spawalnictwo bez względu na miejsce wykonywania pracy jest to czynność niebezpieczna i szkodliwa. Ze względu na to spawacz powinien być odpowiednio zabezpieczony w środki ochrony indywidualnej takie jak:

  • środki do ochrony oczu,
  • specjalne ubranie ochronne.
  • środki chroniące twarz jak np. przyłbice,
  • chronne rękawice,
  • buty ochronne,
  •  ochronę układu oddechowego.

Sprzęt ten ma na celu zapewnienie ochrony przed dymem, promieniowaniem, hałasem oraz wysoką temperaturą.

Sprzęt potrzebny do spawania

Wyróżnia się trzy podstawowe techniki spawania. Każda z nich wykorzystywana jest do łączenia innego rodzaju materiałów. Do podstawowych rodzajów spawarek zaliczamy:

  • Spawarka TIG – czyli metoda spawania elektrodą nietopliwą. Wykorzystywana najczęściej do stali wysokostopowych i aluminium.
  • Spawarka MIG/MAG – służy do spawania w osłonie z gazu. Wykorzystuje się ją do spawania grubszego aluminium oraz metali.
  • Spawarka MMA – służy do spawania elektrodą otuloną przy użyciu metody łukowej. Jest to prawdopodobnie najpopularniejsza z metod, którą można spawać nawet w domowych warunkach.

 

Połączenia spawane powstają poprzez łączenie materiałów przez ich punktowe stopienie i zestalenie. Metoda ta stosowana jest najczęściej do łączenia metali, ale również tworzyw sztucznych. Rozróżnia się wiele rodzajów spawania w zależności od wybranej metody. Rozróżnia się dwie podstawowe grupy sprzętu wykorzystywane do spawania, pierwsza do sprzęt spawalniczy i akcesoria, a druga to sprzęt ochronny